کاربرد پمپ وکیوموکیوم

پمپ وکیوم در فناوری های زیست محیطی

By فوریه 4, 2017 فوریه 25th, 2019 No Comments

توضیحات:

کاربرد پمپ وکیوم در فناوری های زیست محیطی در تصفیه آب و تجزیه و تحلیل هوا و بازسازی محیط زیست کمک های ارزشمندی در اطمینان از تمیزی و ایمنی ارائه می کند

پمپ های پیشنهادی:

Two pumps vacuum package GP+GP
Vacuum package with screw pump SATURNO
Liquid ring vacuum packages
Vacuum package GP on tank
Vacuum packages GPx3
Dry screw vacuum pump SATURNO
Roots vacuum pumps
Serie GC ATEX
Serie GKL – GKLDV/GKLBS/GKLBP/GSL
Rotary lobes blowers

Leave a Reply