نمایش یک نتیجه

از انرژی چین یا گایدکابل برای جلوگیری از قطعی و فرسودگی سیم در حرکت های رفت و برگشتی استفاده می شود

سرعت حرکتی بالا
جنس سبک
محافظ کابل
قیمت مناسب