در حال نمایش 3 نتیجه

انرژی چین “CPS”

برای انتقال برق از تابلو برق تا محور‌ها و موتورها از انرژی چین یا انرژی گاید استفاده می‌شود. همچنین از انرژی چین یا محافظ کابل جهت محافظت از کابلها در برابر تعدد خمش و بازشوندگی ناشی از حرکتمحورها در دستگاهها استفاده می شود. جنس سبک و نرم آنها باعث می شود به کابلها آسیب نرسیده و موجب قطعی کابلها نشود. انرژی چین که مانند زنجیر تانک می باشد کابل ها را درون خود میگیردو با جلو و عقب رفتن محورها شعاع خمش مجازی را برای کابل به دست می دهد. انرژي چين یا انرژي گايد و يا همان محافظ كابل قطعات پليمري از جنس پلي آميد مي باشند كه با خاصيت ضد سايشي،توانايي رفت و برگشت به ميزان خيلي زياد و در طول محور حركت را دارند و اين در شرايطي است كه ميزان خمش كابل از يك مقدار مشخص كمتر نمي شود و در جاهای صنعتی که امکان ایجاد ضربه باشداز انرژی چین های فلزی استفاده می شود که در مقابل ضربه و مواد خوردنده دارای استحکام و مقاومت بالایی می باشد. در انتخاب سایز برای انرژی چین از ابعاد داخلی یعنی (عرض داخل و ارتفاع داخل )استفاده می شود و امکان استفاده از ابعاد بیرونی هم در انتخاب سایز امکان پذیر می باشد و یکی از مهمترین مباحث در انتخاب سایز شعاع خمش می باشد که مصرف کننده براساس جای مورد استفادهاز شعاع خمش گوناگون استفاده می کنند. انرژی چین برند cps یکی از برندهای معروف کشور کره می باشد که با بالا بودن کیفیت محصولات خود پا به عرصه جهانی گشوده است.  

انرژی چین “MMG”

برای انتقال برق از تابلو برق تا محور‌ها و موتورها از انرژی چین یا انرژی گاید استفاده می‌شود. همچنین از انرژی چین یا محافظ کابل جهت محافظت از کابلها در برابر تعدد خمش و بازشوندگی ناشی از حرکت محورها در دستگاه ها استفاده می شود. جنس سبک و نرم آنها باعث می شود به کابل ها آسیب نرسیده و موجب قطعی کابل ها نشود. انرژی چین که مانند زنجیر تانک می باشد کابل ها را درون خود می گیرد و با جلو و عقب رفتن محورها شعاع خمش مجازی را برای کابل به دست می دهد. انرژي چين یا انرژي گايد و يا همان محافظ كابل قطعات پليمري از جنس پلي آميد مي باشند كه با خاصيت ضد سايشي توانايي رفت و برگشت به ميزان خيلي زياد و در طول محور حركت را دارند و اين در شرايطي است كه ميزان خمش كابل از يك مقدار مشخص كمتر نمي شود و در جاهای صنعتی که امکان ایجاد ضربه باشد از انرژی چین های فلزی استفاده می شود که در مقابل ضربه و مواد خوردنده دارای استحکام و مقاومت بالایی می باشد. در انتخاب سایز برای انرژی چین از ابعاد داخلی یعنی (عرض داخل و ارتفاع داخل) استفاده می شود و امکان استفاده از ابعاد بیرونی هم در انتخاب سایز امکان پذیر می باشد و یکی از مهمترین مباحث در انتخاب سایز شعاع خمش می باشد که مصرف کننده براساس جای مورد استفاده از شعاع خمش گوناگون استفاده می کنند.انرژی چین برند MMG یکی از برندهای معروف کشور ترکیه می باشد. انرژی چین ها دارای دو مدل کلی می باشند که به صورت باز و بسته دسته بندی می شوند. از انرژی چین های مدل باز در محیط آزاد و محیط هایی که دارای گرد و خاک است استفاده می شود. دلیل استفاده از این مدل راحت بودن سرویس و نگهداری آن می باشد. در محیط هایی که امکان پاشیدن آب و یا مواد شیمیایی وجود دارد از مدل بسته استفاده می شود که باعث جلوگیری از خرابی کابل و بالا رفتن عمر پلاستیک می شود.