در حال نمایش 4 نتیجه

مدول خطی مدل FTS15B20

۸,۸۹۲,۰۰۰ تومان
 • مدل  FTS15B20
 • کورس مفید : 200 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال اسکرو
 • دقت حرکت : 0.03 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنچ 57  ، Servo 400 w ، (Nema23)

مدول خطی مدل FTS15B40

۱۰,۶۶۰,۰۰۰ تومان
 • مدل  FTS15B20
 • کورس مفید : 400 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال اسکرو
 • دقت حرکت : 0.03 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنچ 57  ، Servo 400 w ، (Nema23)

مدول خطی مدل FTS15B60

۱۲,۵۸۴,۰۰۰ تومان
 • مدل  FTS15B60
 • کورس مفید : 600 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال اسکرو
 • دقت حرکت : 0.03 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنچ 57  ، Servo 400 w ، (Nema23)

مدول خطی مدل FTS15B80

۱۳,۱۳۶,۵۰۰ تومان
 • مدل  FTS15B80
 • کورس مفید : 800 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال اسکرو
 • دقت حرکت : 0.03 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنچ 57  ، Servo 400 w ، (Nema23)