نمایش 1–12 از 36 نتیجه

مدول خطی بوشینگی مدل BMS20F100

۱۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • مدل  BMS20F100
 • کورس مفید : 1000 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال بوشینگ
 • دقت حرکت : 0.3 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : : فلنچ 57 ، 80،60 و 86 و نما  Nema 23, Nema 34, Servo 400w, Servo 750w قابلیت

مدول خطی بوشینگی مدل BMS20F20

۹,۶۶۸,۷۵۰ تومان
 • مدل  BMS20F20
 • کورس مفید : 20 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال بوشینگ
 • دقت حرکت : 0.3 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنچ 57 ، 80،60 و 86و نما  Nema 23, Nema 34, Servo 400w, Servo 750w قابلیت

مدول خطی بوشینگی مدل BMS20F40

۱۱,۴۸۱,۶۰۰ تومان
 • مدل  BMS20F40
 • کورس مفید : 400 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال بوشینگ
 • دقت حرکت : 0.3 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : : فلنچ 57 ، 80،60 و 86و نما  Nema 23, Nema 34, Servo 400w, Servo 750w قابلیت

مدول خطی بوشینگی مدل BMS20F60

۱۳,۳۵۷,۵۰۰ تومان
 • مدل  BMS20F60
 • کورس مفید : 600 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال بوشینگ
 • دقت حرکت : 0.3 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : : فلنچ 57 ، 80،60 و 86 و نما  Nema 23, Nema 34, Servo 400w, Servo 750w قابلیت

مدول خطی بوشینگی مدل BMS20F80

۱۴,۷۰۹,۵۰۰ تومان
 • مدل  BMS20F80
 • کورس مفید : 800 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال بوشینگ
 • دقت حرکت : 0.3 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : : فلنچ 57 ، 80،60 و 86 و نما  Nema 23, Nema 34, Servo 400w, Servo 750w قابلیت

مدول خطی تسمه ای دو محور TXR40XY

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][nectar_btn size="large" open_new_tab="true" button_style="regular" button_color_2="Accent-Color" color_override="#ff0000" icon_family="fontawesome" url="https://cncsanat.com/wp-content/uploads/2020/09/LV25-170.pdf" text="دانلود کاتالوگ" icon_fontawesome="fa fa-download"][/vc_column][/vc_row]

مدول خطی مدل FTS15B20

۸,۸۹۲,۰۰۰ تومان
 • مدل  FTS15B20
 • کورس مفید : 200 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال اسکرو
 • دقت حرکت : 0.03 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنچ 57  ، Servo 400 w ، (Nema23)

مدول خطی مدل FTS15B40

۱۰,۶۶۰,۰۰۰ تومان
 • مدل  FTS15B20
 • کورس مفید : 400 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال اسکرو
 • دقت حرکت : 0.03 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنچ 57  ، Servo 400 w ، (Nema23)

مدول خطی مدل FTS15B60

۱۲,۵۸۴,۰۰۰ تومان
 • مدل  FTS15B60
 • کورس مفید : 600 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال اسکرو
 • دقت حرکت : 0.03 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنچ 57  ، Servo 400 w ، (Nema23)

مدول خطی مدل FTS15B80

۱۳,۱۳۶,۵۰۰ تومان
 • مدل  FTS15B80
 • کورس مفید : 800 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال اسکرو
 • دقت حرکت : 0.03 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنچ 57  ، Servo 400 w ، (Nema23)

مدول خطی مدل U06B05

۱۴,۵۰۸,۰۰۰ تومان
 • مدل  U06B-05
 • کورس مفید : 50 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال اسکرو
 • دقت حرکت : 0.02 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 57 و 60 (Nema 23 , Nema 24)

مدول خطی مدل U06B10

۱۴,۹۷۶,۰۰۰ تومان
 • مدل  U06B-10
 • کورس مفید : 100 میلیمتر
 • مکانیزم حرکتی : بال اسکرو
 • دقت حرکت : 0.02 میلیمتر
 • موتور های قابل اتصال : فلنج های 57 و 60 (Nema 23 , Nema 24)