در حال نمایش 3 نتیجه

براکت آهنی استپ موتور نما 17 فلنج 42 میلیمتر

۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • جنس براکت یا پایه فلنج : آهنی
 • ضخامت : 3 میلی متر
 • مخصوص استپ موتور : نما 17 فلنج 42* 42
 • مقاومت بالا : به دلیل داشتن گونیا در بخش خم خورده از استقامت بسیار بالایی برخوردار میباشد

براکت آهنی استپ موتور نما 23 فلنج 57 میلیمتر

۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • جنس براکت یا پایه فلنج : آهنی
 • ضخامت : 4 میلی متر
 • مخصوص استپ موتور : نما 23 فلنج57 * 57
 • مقاومت بالا : به دلیل داشتن گونیا در بخش خم خورده از استقامت بسیار بالایی برخوردار میباشد

براکت آهنی استپ موتور نما 34فلنج 86 میلیمتر

۲۳۰,۰۰۰ تومان
 • جنس براکت یا پایه فلنج : آهنی
 • ضخامت : 5 میلی متر
 • مخصوص استپ موتور : نما 34 فلنج86 * 86
 • مقاومت بالا : به دلیل داشتن گونیا در بخش خم خورده از استقامت بسیار بالایی برخوردار میباشد