نمایش دادن همه 6 نتیجه

B 36×60

مدل دستگاه: B3660 Cnc Route کارگیر مفید دستگاه (میلی متر) : 360x600x200 موتور محورها : استپ موتور یا سروموتور (براساس

B 60×60

مدل دستگاه: B6060 Cnc Route کارگیر مفید دستگاه (میلی متر) : 600x600x200 موتور محورها : استپ موتور یا سروموتور (براساس نیاز مشتری قابل تغییر است) درایو محورها : میکرو درایو یا سرودرایو(براساس نیاز مشتری قابل تغییر است) ماکزیمم سرعت محور:8000 میلی متر در دقیقه موتور اسپیندل: 25/0 کیلووات تا 2.2 کیلووات (براساس نیاز مشتری قابل تغییر است) دور اسپیندل موتور : 12000  تا 60000 دور بر دقیقه(براساس نیاز مشتری قابل تغییر است) کنترلر دستگاه: Mach3  یا DSP (براساس نیاز مشتری قابل تغییر است) حرکت محورها : ریل و واگن ال ام گایدی فرمت خروجی:  جی کد حرکت محورها: بال اسکرو و مهره با اسکرو کاربرد: المنیوم ، آهن ، سنگ ، چوب ، شیشه ، پلاستیک ، طلا

B 54×90

مدل دستگاه: B5490 Cnc Route کارگیر مفید دستگاه (میلی متر) : 540x900x200 موتور محورها : استپ موتور یا سروموتور (براساس

B 72×120

مدل دستگاه: B72120 Cnc Route کارگیر مفید دستگاه (میلی متر) : 7200x1200x200 موتور محورها : استپ موتور یا سروموتور (براساس نیاز مشتری قابل تغییر است) درایو محورها : میکرو درایو یا سرودرایو(براساس نیاز مشتری قابل تغییر است) ماکزیمم سرعت محور:8000 میلی متر در دقیقه موتور اسپیندل: 2.2کیلووات تا  4کیلووات (براساس نیاز مشتری قابل تغییر است) کنترلر دستگاه: Mach3  یا DSP (براساس نیاز مشتری قابل تغییر است) دور اسپیندل موتور : 6000  تا 24000 دور بر دقیقه(براساس نیاز مشتری قابل تغییر است) حرکت محورها : ریل و واگن ال ام گایدی فرمت خروجی:  جی کد حرکت محورها: بال اسکرو و مهره با اسکرو کاربرد: المنیوم ، آهن ، سنگ ، چوب ، شیشه ، پلاستیک ، طلا

EL3040

مدل دستگاه: EL3040 Cnc Router کارگیر مفید دستگاه (میلی متر) : 300x400x150 موتور محورها : استپ موتور یا سروموتور (براساس

EL6060

مدل دستگاه: EL6060 Cnc Router کارگیر مفید دستگاه (میلی متر) : 600x600x150 موتور محورها : استپ موتور یا سروموتور (براساس