نمایش 1–12 از 58 نتیجه

سرو موتور 1.50 کیلووات

سرو موتور 1.50 کیلووات – 130SY-M06025   مشخصات فنی SERVO MOTOR POWER 1.5 کیلو وات گشتاور 6.0 نانومتر انتقال 2500

سرو موتور 1.50 کیلووات SG

سرو موتور 1.50 کیلووات -AC-SG-AS30BF   مشخصات فنی SERVO MOTOR POWER 1.5 کیلو وات گشتاور 6.0 نانومتر انتقال 2500 دور

سرو موتور 20 کیلو وات

موتور سروو 0.20 کیلووات – SG-AS15BF   مشخصات فنی SERVO MOTOR POWER 0.20 کیلو وات گشتاور 0.637 نیوتنم انتقال 3000

سروو موتور 0.75کیلو وات

سروو موتور 0.75 کیلو وات – SG-AS15AF   مشخصات فنی SERVO MOTOR POWER 0.75 کیلو وات گشتاور 2.4 نانومتر انتقال

سروو موتور 0.75کیلو وات SG

سروو موتور 0.75کیلو وات SG   مشخصات فنی SERVO MOTOR POWER 0.75 کیلو وات گشتاور 2.4 نانومتر انتقال 3000rpm فلنج

سروو موتور 1 کیلووات SG

سروو موتور 1 کیلووات – SG-AS15AF   مشخصات فنی SERVO MOTOR POWER 1 کیلو وات گشتاور 4 نانومتر انتقال 2500