نمایش 1–12 از 20 نتیجه

دنده شانه ای ساده مدول 1

دنده شانه ای ساده مدول 1 مشخصات دنده شانه ای مورب     گام 3.14 میلیمتر     مدول دنده شانه ای

دنده شانه ای ساده مدول 1.5

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][nectar_btn size="large" open_new_tab="true" button_style="regular" button_color_2="Accent-Color" color_override="#ff0000" icon_family="fontawesome" url="https://cncsanat.com/wp-content/uploads/2020/09/15_20154523431.jpg" text="دانلود کاتالوگ" icon_fontawesome="fa fa-download"][/vc_column][/vc_row]

دنده شانه ای ساده مدول 2

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][nectar_btn size="large" open_new_tab="true" button_style="regular" button_color_2="Accent-Color" color_override="#ff0000" icon_family="fontawesome" url="https://cncsanat.com/wp-content/uploads/2020/09/15_20154523431.jpg" text="دانلود کاتالوگ" icon_fontawesome="fa fa-download"][/vc_column][/vc_row]

دنده شانه ای ساده مدول 3

دنده شانه ای ساده مدول 3 مشخصات دنده شانه ای مورب     گام 9.42 میلیمتر     مدول دنده شانه ای

دنده شانه ای ساده مدول 4

دنده شانه ای ساده مدول 4 از این چرخدنده ها برای تبدیل حرکت گردشی به خطی یا باالعکس استفاده می

دنده شانه ای ساده مدول 5

دنده شانه ای ساده مدول 5 از این چرخدنده ها برای تبدیل حرکت گردشی به خطی یا باالعکس استفاده می

دنده شانه ای مورب مدول 1

دنده شانه ای مورب مدول 1 مشخصات دنده شانه ای مورب     گام 6.28 میلیمتر     مدول دنده شانه ای

دنده شانه ای مورب مدول 1.5

دنده شانه ای مورب مدول 1.5 مشخصات دنده شانه ای مورب     ابعاد     20 در 20 میلی متر    

دنده شانه ای مورب مدول 2

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][nectar_btn size="large" open_new_tab="true" button_style="regular" button_color_2="Accent-Color" color_override="#ff0000" icon_family="fontawesome" url="https://cncsanat.com/wp-content/uploads/2020/09/15_20154523445.jpg" text="دانلود کاتالوگ" icon_fontawesome="fa fa-download"][/vc_column][/vc_row]

دنده شانه ای مورب مدول 3

دنده شانه ای مورب مدول 3 مشخصات دنده شانه ای مورب     گام 9.42 میلیمتر     مدول دنده شانه ای

دنده مقابل ساده 14 دنده مدول 2

دنده مقابل ساده 14 دنده مدول 2 چرخ دنده ها یکی دیگر از تجهیزات جانبی سیستم های انتقال هستند که

دنده مقابل ساده 18 دنده مدول 2

دنده مقابل ساده 18 دنده مدول 2 چرخ دنده ها یکی دیگر از تجهیزات جانبی سیستم های انتقال هستند که