نمایش 1–12 از 27 نتیجه

استپ موتور نما 17 گشتاور 4kg.cm لیدشاین مدل 42CM04

• برند : لیدشاین (Leadshine) ساخت چین • مدل : 42CM04 • طول : 40mm • قطر شفت : 5 میلیمتر • دقت: 0.9 +/- درجه • مقاومت: 2.3 اهم • اندوکتانس: 4.3 میلی هانری • اینرسی روتور: 0.054 کیلوگرم. سانتی متر مربع • دمای کارکرد: 10- تا 50 درجه سانتیگراد • دو فاز • سایز فریم NEMA 17 • گشتاور نگهداری 0.4 نیوتن متر • اندازه شافت 5 میلی متر • دقت بالا، گرمایش موتور کم و لرزش کم

استپ موتور نما 17 گشتاور 6kg.cm لیدشاین مدل 42CM06

• برند : لیدشاین (Leadshine) ساخت چین • مدل : 42CM06 • طول : 47mm • قطر شفت : : 5 میلیمتر • ولتاژ: 2.25 ولت • اندوکتانس: 1.6 میلی هانری • اینرسی روتور: 0.09 کیلوگرم. سانتی متر مربع • دمای کارکرد: 10- تا 50 درجه سانتیگراد • لقی محوری: 0.08 میلیمتر • دو فاز • سایز فریم NEMA 17 • گشتاور نگهداری 0.6 نیوتن متر • اندازه شفت 5 میلی متر • دقت بالا، گرمایش موتور کم و لرزش کم

استپ موتور نما 17 گشتاور 8kg.cm لیدشاین مدل 42CM08

• برند : لیدشاین (Leadshine) ساخت چین • مدل : 42CM08 • طول : 60mm • قطر شفت : : 5 میلیمتر • دو فاز • سایز فریم NEMA 17 • طول موتور : 60 میلی متر • گشتاور نگهداری 0.8 نیوتن متر • اندازه شفت : 5 میلی متر • دقت بالا، گرمایش موتور کم و لرزش کم  

استپ موتور نما 23 گشتاور 6kg.cm لیدشاین مدل 57CM06

• برند : لیدشاین (Leadshine) ساخت چین • مدل : 57CM06 • طول : 41mm • قطر شفت : : 6.35 میلیمتر • دو فاز • سایز فریم NEMA 34 • گشتاور نگهداری 0.6 نیوتن متر • اندازه شفت 6.35 میلی متر • دقت بالا، گرمایش موتور کم و لرزش کم

استپ موتورنما 23 گشتاور 23kg.cm لیدشاین مدل 57CM23-4A

• برند : لیدشاین (Leadshine) ساخت چین • مدل : 57CM23-4A • طول : 76mm • قطر شفت : : 8 میلیمتر • دوفاز • سایز فریم NEMA 23 • گشتاور نگهداری2.3 نیوتن متر • اندازه شافت 8 میلی متر • دقت بالا، گرمایش موتور کم و لرزش کم

استپ موتورنما 23 گشتاور 26kg.cm لیدشاین مدل 57CM26

• برند : لیدشاین (Leadshine) ساخت چین • مدل : 57CM26 • طول : 85mm • قطر شفت : 8 میلیمتر • گشتاور : kg.cm 26 • دو فاز • سایز فریم NEMA 23 • گشتاور نگهداری 2.6 نیوتن متر • اندازه شافت 8 میلی متر • دقت بالا، گرمایش موتور کم و لرزش کم

استپ موتورنما 34 گشتاور 120kg.cm لیدشاین مدل 86CM120C

• برند : لیدشاین (Leadshine) ساخت چین • مدل : C120CM86 • طول : 129mm • قطر شفت : : 14میلیمتر • دقت: 0.9 +/- درجه • مقاومت: 0.75 اهم • اندوکتانس: 5.3 میلی هانری • : اینرسی روتور: 2.94 کیلوگرم. سانتی متر مربع • دمای کارکرد: 10- تا 50 درجه سانتیگراد • لقی محوری: 0.08 میلیمتر • دو فاز • سایز فریم NEMA 34 • گشتاور نگهداری 12 نیوتن متر • دقت بالا، گرمایش موتور کم و لرزش کم  

استپ موتورنما 34 گشتاور 35kg.cm لیدشاین مدل 86CM35

• برند : لیدشاین (Leadshine) ساخت چین • مدل : 86CM35 • طول : 65mm • قطر شفت : : 12.7 میلیمتر • دقت: 0.9 +/- درجه • مقاومت: 0.42 اهم • اندوکتانس: 2.62 میلی هانری • اینرسی روتور: 1 کیلوگرم. سانتی متر مربع • دمای کارکرد: 10- تا 50 درجه سانتیگراد • لقی محوری: 0.08 میلیمتر • دو فاز • سایز فریم NEMA 34 • گشتاور نگهداری 3.5 نیوتن متر • اندازه شفت 12.7 میلی متر • دقت بالا، گرمایش موتور کم و لرزش کم

استپ موتورنما 34 گشتاور 45kg.cm لیدشاین مدل 86CM45

• برند : لیدشاین (Leadshine) ساخت چین • مدل : 86CM45 • طول : 80mm • قطر شفت : : 12.7 میلیمتر • دقت: 0.9 +/- درجه • مقاومت: 0.43 اهم • اندوکتانس: 2.95 میلی هانری • اینرسی روتور: 1.4 کیلوگرم. سانتی متر مربع • دمای کارکرد: 10- تا 50 درجه سانتیگراد • لقی محوری: 0.08 میلیمتر • دو فاز • سایز فریم NEMA 34 • گشتاور نگهداری 4.5 نیوتن متر • اندازه شافت 12.7 میلی متر • دقت بالا، گرمایش موتور کم و لرزش کم

استپ موتورنما 34 گشتاور 80kg.cm لیدشاین مدل 86CM80

• برند : لیدشاین (Leadshine) ساخت چین • مدل : 86CM80 • طول : 98mm • قطر شفت : : 12.7 میلیمتر • دقت: 0.9 +/- درجه • مقاومت: 0.5 اهم • اندوکتانس: 4.2 میلی هانری • اینرسی روتور: 2.8 کیلوگرم سانتی متر مربع • دمای کارکرد: 10- تا 50 درجه سانتیگراد • لقی محوری: 0.08 میلیمتر • دو فاز • سایز فریم NEMA 34 • گشتاور نگهداری 8 نیوتن متر • اندازه شافت 12.7 میلی متر • دقت بالا، گرمایش موتور کم و لرزش کم  

استپ موتورنما 34 گشتاور 85kg.cm لیدشاین مدل 85CM86

• برند : لیدشاین (Leadshine) ساخت چین • مدل : 86CM85 • طول : 118mm • قطر شفت : : 12.7 میلیمتر • دقت: 0.9 +/- درجه • مقاومت: 0.53 اهم • اندوکتانس: 4.25 میلی هانری • : اینرسی روتور: 2.7 کیلوگرم. سانتی متر مربع • دمای کارکرد: 10- تا 50 درجه سانتیگراد • لقی محوری: 0.08 میلیمتر • دو فاز • سایز فریم NEMA 34 • گشتاور نگهداری 8.5 نیوتن متر • اندازه شافت 12.7 میلی متر • دقت بالا، گرمایش موتور کم و لرزش کم

استپ موتورنما 34 گشتاور kg.cm 120 لیدشاین مدل 86CM120

• برند : لیدشاین (Leadshine) ساخت چین • مدل : 86CM120 • طول : 129mm • قطر شفت : : 14میلیمتر • دقت: 0.9 +/- درجه • مقاومت: 0.75 اهم • اندوکتانس: 5.3 میلی هانری • : اینرسی روتور: 2.94 کیلوگرم. سانتی متر مربع • دمای کارکرد: 10- تا 50 درجه سانتیگراد • لقی محوری: 0.08 میلیمتر • دو فاز • سایز فریم NEMA 34 • گشتاور نگهداری 12 نیوتن متر • اندازه شافت 14 میلی متر • دقت بالا، گرمایش موتور کم و لرزش کم