درایو

درایوهای استپ و سروو موتورها تجهیزات الترونیکی هستند که سیگنالهایی که از برد کنترلر ارسال می شوند را دریافت کرده و آن ها را تقویت میکنند و سپس به موتورها ارسال می کنند.برای هر موتور یک درایو جداگانه نیاز است.

منبع تغذیه

همه کنترلرها به یک منبع تغذیه نیاز دارند.

صفحه90

ویرایش gcode

وقتی که از روی یک فایل آسیب دیده جی کد مینویسید یا ویرایش میکنید فایلی را که در یک برنامه کم آماده شده است.یک برنامه ویرایشگر خیلی مفید خواهد بود.آن ها در دسترس هستند برای استفاده با سیستم عامل ویندوز و لینوکس و هم خیلی ارزان یا مجانی هستند.یک مثال از برنامه های ویرایش جی کد برنامه auto edit ncauto edit nc  است که می توانید از سایت       دانلود کنید.به هرحال اغلب ویرایشگر ها بریک اساس کار می کنند.این ابزار به کاربر این اجازه را میدهند که فرمان های خود را به طور مستقیم وارد کند یا یک فایل را وارد کند یا استفاده از الحاق جی کد های روزمره.

ویرایش gcode

زمانی که یک فایل gcode را از یک فایل آسیب دیده یا ویرایش می کنیدیا فایل را در یک نرم افزار cam

زبان

خلاصه G-Code ها

حرکت سریع  ابزار براده برداری

G00

حرکت کند ابزار براده برداری به صورت خطی

G01

حرکت کند ابزار براده برداری به صورت دایره ای(موافق عقربه های ساعت)

G02

حرکت کند ابزار براده برداری به صورت دایره ای (مخالف عقربه های ساعت)

G03

زمان توقف ماشین

G04

تنظیم کردن سیستم به تنظیمات اولیه

G10

G12

G13

تنظیم قطبی حرکت به G00,G01

G15/G16

نشان دهنده صفحه XY (به عنوان صفحه مبنا)

G17

نشان دهنده صفحه XZ (به عنوان صفحه مبنا)

G18

نشان دهنده صفحه YZ (به عنوان صفحه مبنا)

G19

انتخاب واحد اینچ/میلیمتر

G20/G21

بازگشت اتوماتیک ابزار براده برداری به نقطه مرجع

G28

رفرنس کردن محورها

G28.1

باز گشت به هوم

G30

مستقیم کردن پراب

G31

لغو کننده کدهای G41,G42

G40

تصحیح کننده شعاع ابزار چپ/راست

G41/G42

تصحیح کننده طول ابزار(مثیت)

G43

لغو تصحیح کننده طول ابزار

G49

ریست کردن همه فاکتورهای مقیاس به1.0

G50

G51

G52

G53

تعیین نقطه صفر قطعه کار(انتخاب اول)

G54

تعیین نقطه صفر قطعه کار(انتخاب دوم)

G55

تعیین نقطه صفر قطعه کار(انتخاب سوم وچهارم و پنجم)

G56-58

تعیین نقطه صفر قطعه کار (انتخاب ششم)

G59

G61/G64

تنظیم کردن چرخش سیستم

G68/G69

انجام عملیات سوراخکاری عمیق

G73

لغو کننده کد برنامه های آماده

G80

سیکل سوراخکاری

G81

انجام عملیات بورینگ

G82

انجام عملیات سوراخکاری عمیق

G83

سیکل قلاویززنی

G84

سیکل بورینگ کاری و برقو کاری

G85

سیکل بورینگ کاری

G86

G88

G89

نشان دهنده سیستم مختصات مطلق

G90

نشان دهنده سیستم مختصات نسبی

G91

انتقال مبدا مختصات

G92

G92.X

G93

تعریف پیشروی برحسب میلیمتر بر دقیقه

G94

تعریف پیشروی برحسب میلیمتر بر دور

G95

انتقال ابزار کار به صفحه Z اولیه

G98

انتقال سریع ابزار کار به صفحه میانی پس از عمل سوراخکاری

G99

صفحه بعد                                      صفحه قبل