ساخت یک قرقره کاهش

ساخت یک pulley reduction تقریبا کار ساده است.در این جا به تفصیل با مثالی به چگونگی ساخت یکی از آنها پرداخته می شود.

در این مثال هدف دستیابی به یک single sheyd reduction driver 4.8.1 (محرک کاهنده یک مرحله ای )با یک موتور استپ nema34 به همراه یک شفت خروجی 1.2 و برای استفاده با یک چرخ دنده پینیون می باشد.هم چنین استفاده از یک xl یا pitch belt 0.200in به همراه یک 3.8in در عرض می باشد.این نسبت برای استفاده از چرخ دنده قرقره ای 15 و 72 دندانه است.(i.e=72015=48)

یک نسبت مطلوب را بدهید(4.8:1)و نوع ماده چرخ دنده A را با 15 دندانه انتخاب کنید(پلاستیک هم می توان استفاده کرد)قرقره B نیز با یک فلز با 72 دنده می باشد.توجه داشته باشید که یک فاصله مرکزی وجود داشته باشد چراکه منعکس کننده تعداد دندانه های کمربندی است که انتخاب گردیده است.هدف انتخاب یک فاصله مرکزی با طول کافی و مناسب و یا یک کمربند با تعداد دندانه های مناسب می باشد به گونه ای که هر قرقره A,B تعداد دندانه مناسب در توری TEETH IN MESH را داشته باشد.شکل 3-7 یک SCREEN CAPTURE (عکس از صفحه نمایش) از محاسبه گر(ماشین حساب) آنلاین با مقادیر ورودی را نشان می دهد.یک کمربند(BELT )با 86 شیار و فاصله خط مرکزی 3.8091 اینچ برای این مثال بسیار مناسب و کارساز است.هم چنین درباره PD قرقره B مطمئن شوید که (قرقره بزرگتر) بیشتر از 4.5 اینچ باشد.بطور خلاصه شما یک مجموعه PLATE (صفحه )که دارای عرض 5 اینچ باشد نیاز داریم.

به جهت استفاده از یک برنامه CAD دو دایره پهلو به پهلو رسم کنیدکه هرکدام به PDهای هردو قرقره A,B متصل اند و فاصله مرکزی بین دوقرقره 3.8091 اینچ است.از آنجاییکه اثر یک موتور NEMA34 3.4 اینچ مربع است.یک مربع 3.4 اینچی در مرکز و بالای قرقره کوچک رسم کنید.حال آسان تر است که یک طول برای ساختن صفحه های نصب تعیین گردد.هر 5 تا 8.25 اینچ

حال زمان بسیار مناسبی است که مکان هایی برای فضا یا STAND OFF قرار داده شود تا دو بشقاب (صفحه) را جدا کند.(بطور نمونه قرقره ها و کمربند بین دو بشقاب قرار خواهد گرفت.)قطر سوراخ هایی که به واسطه صفحات دریل میکنید به سایز پیچی که استفاده می کنید بستگی دارد.

شما در خواهید یافت که دریل کردن آن سوراخ ها با بشقاب ها به صورت جفتی و همزمان یک مزیت وجود خواهد داشت.وآن این است که به این روش (در زمانی که شما آن ها را مونتاز می کنید) همه چیز به طور منظم تنظیم می شود.

توجه داشته باشید که همپوشانی که بین قرقره بزرگ و موتور است(به دلیل آن که موتور خارج از بشقاب و قرقره داخلی خواهد بود.) باعث تداخل آن دو به یکدیگر نشود.

یک شفت 1.2 اینچی محرک چرخ دنده شفت مشابه هم به بزرگی دو قرقره که توسط پیچ به شفت گیره شده نیز وجو خواهد داشت.تا آن جا که ممکن است شفت نیاز دارد که به طور آزادانه بچرخدبنابراین ما از اتکاهای استاندارد برای به انجام رساندن آن استفاده می کنیم.این نوع اتکای شعاعی عموما به هر دو صورت محلی و توسط دستورات ایمیلی در دسترس است.هر واحد کاهش دو بشقاب دارد که شما به دو ID BEARING نیاز خواهید داشتو احتمالا به یک OD 1.25 اینچی نیاز خواهید داشت.قطر سایز سوراخ است که صفر و بیست نادر در صفحه و در مرکز آنها به واسطه قرقره بزرگ تعبیه گردد.

صفحه ای که موتور به آن وصل شده است نیازمند تعبیه یک سوراخ برروی آن است.این به شفت موتور اجازه می دهدکه در ناحیه بین صفحات که قبلا مونتاژ شده اندعمل کند(وسیع شود).پیشنهاد من این است که یک سوراخ به اندازه کافی بزرگ برای قرقره کوچک به جهت دسترسی آسانتر تعبیه گردد.(در این مثال یک سوراخ به قطر 1.125 در نظر گرفته ایم) به محض آن که سوراخ قرقره موتور تعبیه گردید شما می توانید آن قرقره کوچک را برروی موتور و مرکز آن نصب کنید.برروی پایین ترین سوراخ سمت راست موتور برای استفاده به عنوان یک نقطه محوری یک علامت گذاری کنید.حال موتورها را در جهت عقربه های ساعت و خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و در هر حالت سوراخ های به جامانده موتور نصب را علامت گذاری کنید.بعداز دریل کردن و تمیز کردن شکاف ها شما دو صفحه که شبیه شکل 8-3 میباشد.

به رخ محل نصب موتور خود نگاه کنید.شما متوجه خواهید شد که یک برجستگی یا ناحیه دایره ای بزرگ که برآمده است از جایی که سطح محل نصب است.اگر شما امکاناتی داشته باشید برای ایجاد یک ناحیه کم عمق در بیرون از رخ صفحه جلویی این کار را انجام دهید.

هرگاه این به قدری آسان بود که ببرد اسپیسر رینگ وسایل و اسباب را در بین موتور و صفحه جلو می توانید بلند کنید ارتفاع موتور و سطح برآمده را.

به طور کلی و عموما می توانید حفر کنید به ضخامت 0.0625 ورقه آلومینیومی موجودتان را اسپیسر نیاز ندارد که در یک شیار قرار بگیرد.

در نهایت شما می توانید استفاده کنید از موتوری که خودش فراهم می کند کشش و فشار لازم را برای بهره برداری شایسته برای چرخش موتور روی نوک محور.

به این ترتیب برای فراهم کردن کشش شایسته در تسمه توصیه می شود شما خریداری کنید و استفاده کنید از یک اندازه گیر(درجه نشان)فشار و کشش همانطور که در شکل 9-3 نشان داده شده است.

محل اجتماع از قبل تعیین شده هر فرد شما ابتدا نیاز دارید که پیشخوان گود افتاده که اسباب حفر کنند بیرون (قسمت بیرونی)ظاهر هردو صفحه را در جاییکه اسپیسر به طور مساوی تعیین گردیده.

این اجازه باعث می شود شما در پشت دستگاه که تراز کنید وسایل را.استفاده کنید از تراز کنند وسایل و سرپوش قرار دهید روی آن برای کار با فلزات.

شما باید همه قطعات و قسمت های دستگاه را با هم برای سرهم کردن دستگاه داشته باشید همانطور که در تصویر 8-3 نشان داده شده است.

در آخر شما می خواهید یک مکان که چند نوع متریال در پیرامون و کنار دو صفحه دستگاه برای آنکه محافظ و سپر شود برای اطمینان صفحه آلومینیومی .

نه فقط این محافظ ها براده های وسایل که از پولی و تسمه خارج می شوند نگه می دارد در هنگام بهره برداری از دستگاه بلکه محافظت میکنند از انگشتان و لباس های سست(شل)که از محیط گرفته شده و از حالت بالقوه پر خطری که سبب آن می شود.

یک دستگاه تقلیل دهنده در طول آماده سازی برای ایمنی همانطور که در تصویر 10-3 نشان داده شده است.

ناپایداری در پولی کاهنده

وجود دارد یک جفت از نوع دیگر متغیرهای مشترک که استفاده می شوند.در ابتدا می توان استفاده کرد فقط از یک پایه (اسباب سوار شدن) صفحه(بشقاب) ظاهر سطح اسباب به نسبت نیاز دارد که ضخیم باشد به اندازه کافی از قبیل اینکه میله (محور) توان کافی برای پشتیبانی داشته باشد.

این می تواند کامل شده باشد با هریک از دو تا به وسیله استفاده از یک صفحه (بشقاب)ضخیم که دارد برجستگی ضخیم که آماده شده است یا با استفاده از دو صفحه با دو کارگر(نصب کننده)آماده.

یکی از دو صفحه احتیاج پیدا خواهد کرد که داشته باشد درزهای مناسب اما دومین صفحه نیاز دارد باشد فقط چهار گوشی کوچکتر یا مستطیلی از مواد اولیه که مستقیما(پیچ)به صفحه بزرگتر که در سطح که خانه آماده کرده است.سرتاسر برجستگی ضخیم هردو صفحه باید باشد ضخیم تر از آنچه که آماده می کنند برای درست کردن و تراشیدن.

یک اختلاف مجدد هست واحد کاهش دو یا چند پله ای.در این نوع از ساختار شما می توانید دست یابید به بالاترین کاهش.

راه حل این هست جایگذاری یک پولی کوچک روی شفت موتور.از طریق یک بلت دوگانه این پولی کوچک سپس راه اندازی می کند یک پولی بزرگتر که یک شفت جدید دارد برای گیربکس پینیون دارد.موارد اضافی که در کاهش دهنده های چند مرحله  مورد نیاز است عبارت خواهند بود از یک ست از بلبرینگ های اضافی و دو شفت و بیش از دو پولی و یک تسمه و تنسیونیدلر برای تنظیم تسمه ثانویه.این تنظیمات ساخته می شوند از طریق دو صفحه.یا با اضافه کردن سومین صفحه که جایگذاری می شود بین دو صفحه بیرونی برای جا دادن ست جدیدی از بلبرینگ های خروجی.

توجه داشته باشید وقتی که یک خروجی دو(یا سه و…)مرحله ای  اضافه می کنید نسبت های آن جمع نمی شوند بلکه معمولا با هم ضرب می شوند برای به دست آوردن آخرین مرحله خروجی.برای مثال اگراز ترکیب دو پولی 3 به 1 استفاده می کنید.خروجی 6 به 1 نمی شود بلکه 9 به 1 می شود.

محاسبه pulley و تسمه v شكل الكتروموتور و فرچه ها

محاسبه پوليها برمبناي گشتاوري است كه بايد توسط پولي و تسمه v شكل انتقال يابد. علت استفاده از تسمه v شكل به جاي تسمه صاف با سطح مقطع مستطيل اين است كه اين تسمه ها گشتاور بيشتري را انتقال مي دهند اين تسمه ها در چهار نوع D , C  , B , A موجودند كه سطح مقطع اين چهار نوع با يكديگر تفاوت دارد. براي انتقال گشتاورهاي كم از نوع A استفاده مي شود ابعاد اين تسمه ها در زير آمده است.

گشتاور الكتروموتور در حدود 0/75 kw مي باشد طبق جدول براي انتقال گشتاور در حدود 0/79 kw بايد قطر پولي 100mm باشد كه اين قطر پولي روي الكتروموتور است. چون نسبت تبديل ما 3 است قطر پولي بزرگتر كه روي شفت واسطه قرار مي گيرد بايد 300 mm باشد البته گشتاور فوق بايد در ضرايبي هم ضرب شود تا اصلاح شود. داريم :

 

  : توان اوليه

Fa : ضريب عمر

Fd : ضريب زاويه تماس

P : توان اصلاح شده

براي كار تا 10 ساعت در روز براي كارهاي سبك طبق جدول Fa=1 مي‎باشد.

Fd براي زاويه تماس در حدود   برابر 9/0 مي‎باشد پس اگر زاويه تماس را   فرض كنيم داريم:

 

ملاحظه مي‎شود كه مقدار فوق كمي كمتر از توان الكتروموتور مي‎باشد. سپس مجبوريم پولي الكتروموتور را يك سايز بالاتر يعني با قطر پولي 106 ميليمتر انتخاب كنيم كه توان اوليه آن 0/86(kw) است و پس از اصلاح به توان 77/0 كيلووات مي رسيم كه مورد قبول است سپس پولي بزرگتر بايد داراي قطر 318 mm باشد. چون زاويه تماس را   فرض كرده ايم پس داريم:

 

كه در آن :

C : فاصله مركز تا مركز پوليها

: زاويه تماس تسمه و پولي

D : قطر پولي بزرگتر

d : قطر پولي بزرگتر

مي‎باشد بنابراين:

 

حال بايد ابعاد دقيق پولي را از جدول مربوط به پوليها انتخاب كنيم كه برمبناي نوع تسمه و تعداد تسمه ها و قطر پولي مي‎باشد.

عرض پولي از فرمول زير به دست مي‎آيد:

 

كه در آن x تعداد تسمه ها مي‎باشد كه برابر 1 است.

جنس پولي را از آلومينيوم انتخاب مي كنيم تا زنگ نزند. جنس تسمه هم از لاستيك مي‎باشد.

معمولا ازدو نوع موتور در دستگاه های cnc استفاده می شود که عبارتنداز سروو موتور و استپ

موتور

هرکدام از این موتورها فرمان قدرت و جهت چرخش خود را از یک درایور یا آمپلی فایر دریافت می کنند.

اطلاع از عملکرد پایه هرکدام از این موتورها به شما کمک خواهد کرد تا با توجه به نوع استفاده ازاین موتورها در کارخود بهره بیشتری از آنها ببرید.ساختار هیبریدی در استپ موتور امکان استفاده از یک انکودر را در استپ موتور ایجاد میکند.

 

صفحه بعد                                      صفحه قبل