پمپ روغن کاری

نمایش یک نتیجه

از پمپ روغن کاری برای روغن کاری قطعات استفاده می شود که به دو صورت دستی و اتوماتیک می باشد

قیمت مناسب
دوام و عمر بالا
از بین بردن اصطحکاک
افزایش طول عمر قطعه