پروفیل

نمایش یک نتیجه

پروفیل های صنعتی که جنس آنها از آلمینیوم می باشد در صنایع صنعتی و ساختمانی کاربرد دارد که این پروفیل ها به صورت وارداتی می باشد و از نظر کیفیت پروفیل ها آنالیز شده است.

استحکام در برابر فشار بالا
سیقلی بودن سطح مقطع پروفیل
سهولت در ساخت میز ها صنعتی
شیاردار بودن سطح مقطع پروفیل