لینیر گاید

نمایش یک نتیجه

ریل ال ام گایدی یا لینیرگاید برای حرکت خطی با دقت بالا استفاده می شود و در لینیرگاید , حرکت خطی توسط واگن یا کالاسکه انجام می شود

دقت بسیار بالا
حرکت بسیار دقیق
تحمل وزن بالا
دوام و عمر بالا