ابتدا و انتها

نمایش یک نتیجه

ابتدا و انتها نقش ثابت نگه داشتن میله ماشین کاری شده را دارد مقدار بار انتقالی از موتور توسط ابتدا و انتها مهار می شود

کاهش لقی سیستم
دقت بالا
قیمت مناسب
افزایش طول عمر قطعه