آچار , فشنگی و مهره

نمایش یک نتیجه

از مهره برای نگه داشتن فشنگی کولت استفاده می شود و از آچار هم برای سفت کردن مهره استفاده می شود.

بالانس بودن در دور بالا
افزایش سرعت کار
قیمت مناسب
امکان تعویض اتوماتیک