سیستم روتاری (مرغک , سه نظام و چهار نظام)

نمایش یک نتیجه

در سیستم روتاری (سه نظام , چهار نظام , مرغک) از سه نظام و چهار نظام برای بستن قطعات گرد و چند ضلعی استفاده می شود و از مرغک برای ثابت نگه داشتن قطعه استفاده می شود

قیمت مناسب
ابعاد کوچک
افزایش سرعت در کار