سنسور

سنسورهای القایی سنسورهایی بدون تماس هستند که اساساً بر مبنای مدارهای مغناطیسی بنا شده‌اند، از این رو به آن‌ها سنسورهای الکترومغناطیسی نیز می‌گویند. این سنسورها تنها در مقابل فلزات از خود عکس‌العمل نشان می‌دهند و می‌توانند فرمان مستقیم به رله‌ها، شیرهای برقی، سیستم‌های اندازه‌گیری و مدارهای کنترل الکتریکی ارسال نمایند.