کاربرد پمپ وکیوموکیوم

پزشکی و بیمارستانی

By بهمن ۱۶, ۱۳۹۵ No Comments

توضیحات:

گیو می تواند به شما محصولات خاص خود را در زمینه پزشکی

ارائه کند . مراقبت و فداکاری نیاز به بخش های خاصی دارد که

احتیاج به دقت بالا دارد . که دو نیاز حیاتی برای تجهیزات پزشکی

است .

پمپ های پیشنهادی:

Anaesthetic gas evacuation system model GSE
Vacuum conveyor model TM
Multistage vacuum ejectors type SK
GPx3 package in agreement to UNI 73961
Anti bacteria filters FFMVx2
Two pumps vacuum package GP+GP
Vacuum package GP on tank
Vacuum packages GPx3
Kit terza pompa emergenza KGP
Roots vacuum pumps
Serie GKL – GKLDV/GKLBS/GKLBP/GSL
Serie GP-GP/M
Serie GP …K-GPM …K
Serie GS
Serie K single stage
Serie KAC for pneumatic transport
Serie TT

Leave a Reply