کاربرد پمپ وکیوموکیوم

کاربرد پمپ وکیوم در صنایع غذایی

By فوریه 4, 2017 فوریه 25th, 2019 No Comments

توضیحات:

پمپ های وکیوم گیو امروزه در تمام مراحل چرخه تولید از آماده سازی

مواد غذایی و برش و مخلوط کردن حمل بادی برای بسته بندی استفاده

می شوند.

پمپ های پیشنهادی:

Vacuum conveyor model TM
Multistage vacuum ejectors type SK
Two pumps vacuum package GP+GP
Vacuum package with screw pump SATURNO
Liquid ring vacuum packages
Vacuum package GP on tank
Vacuum packages GPx3
Dry screw vacuum pump SATURNO
Roots vacuum pumps
Serie GP-GP/M
Serie GP …K-GPM …K
Serie K single stage
Serie KAC for pneumatic transport
Serie KT/2000
Serie TT
Rotary lobes blowers

Leave a Reply