ویکی

پروتکل RS422

این ارتباط جایگزین خوبی برای ارتباط RS232 می‌باشد چراکه هم Full Duplex هست و هم حالت دیفرانسیلی دارد که باعث می‌شود در فواصل زیاد نویز نگیرد مثلا سرعت انتقال داده در ۱۰ متر با استفاده از این پروتکل برابر با ۱۰ مگابایت در ثانیه می‌باشد و در ۱۰۰۰ متر ۱۰ کیلو بایت بر ثانیه می‌باشد. پروتکل RS432,RS422 قابل تبدیل بهم دیگر هستند که با گذاشتن یک مبدل آن‌ها بهم تبدیل می‌شوند.

Leave a Reply