ویکی

پروتکل RS232

By مهر ۱۹, ۱۳۹۶ No Comments

یکی از قدیمی‌ترین واسط‌ های سریال، RS232 نامیده می‌شود.کابل در پروتکل RS232 حداقل باید دارای ۳ رشته سیم باشد که یک سیم برای خط ارسال داده (TX) و یک سیم برای خط دریافت داده (RX )و سیم سوم نیز به عنوان سیم ولتاژ مرجع استفاده می‌شود. طول کابل حداکثر نرخ انتقال داده (انتقال بیت در ثانیه) را محدود می‌کند و به طور کلی نباید از ۱۵ متر تجاوز کند بنابراین پروتکل RS232 در فاصله کوتاه استفاده می‌شود. این پروتکل جز معروف‌ترین انتقال‌های سریال است و از این جهت که از سه سیم TX,RX,GND استفاده می‌کند مانند انتقال UART است و اینها به راحتی قابل تبدیل به یکدیگر می‌باشند و تنها سطح منطقی ولتاژ آن‌ها متفاوت است که با آی سی هایی نظیر MAX232,MAX233 می‌توان سطح منطقی ولتاژ آن را تغییر داد چرا که ولتاژ کاری RS232 معمولا بین ۱۳+ تا ۱۳- می‌باشد.

Leave a Reply